Program naukowy
Program naukowy - Dzień I
CZWARTEK - SALA A
 • 13 października 2022 15:30 - 16:30
  Akredytacja jednostek diagnostyki patomorfologicznej – podstawa bezpieczeństwa pacjenta i jakości pracy patomorfologa

  Prowadzący: Halina Kutaj-Wąsikowska, Piotr Ziółkowski, Andrzej Marszałek

  Wprowadzenie i dyskusja panelowa

 • 13 października 2022 16:30 - 16:50
  Nowoczesne techniki obrazowania wyników badania techniką FISH

  Prowadzenie: Anna Mrozkowiak, Maty Braz

  Wykład sponsorowany przez firmę ABBOTT

 • 13 października 2022 16:50 -18:20
  Histologia i immunohistochemia vs. biologia molekularna

  Prowadzący: Janusz Ryś, Artur Kowalik

  16.50-17.05 Nowa klasyfikacja molekularna raków trzonu macicy -nowe możliwości terapeutyczne
  Jacek Sznurkowski
  17.05-17.20 Diagnostyka molekularna na potrzeby nowej klasyfikacji raków trzonu macicy - aspekty praktyczne
  Artur Kowalik
  17.20-17.35 Sekwencjonowanie następnej generacji w diagnostyce mięsaków tkanek miękkich i kości
  Prowadzący: Andrzej Tysarowski / Katarzyna Seliga
  17.35-17.50 Diagnostyka mięsaków tkanek miękkich. W jakim zakresie testy molekularne można zastąpić immunohistochemicznymi surogatami
  Janusz Ryś
  17.50-18.05 Diagnostyka różnicowa znamion barwnikowych i czerniaka. Badania molekularne vs testy immunohistochemiczne
  Grzegorz Dyduch
  18.05-18.20 Dyskusja

 • 13 października 2022 18:20 -18:45
  Przerwa
 • 13 października 2022 18:45 - 19.30
  UROCZYSTE OTWARCIE XXII ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW 2022

  PROGRAM OTWARCIA:

  1. Otwarcie zjazdu przez Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Patologów
  prof. Andrzej Marszałek
  2. Wręczenie dyplomów Honorowym Członkom Polskiego Towarzystwa Patologów
  3.Wręczenie nagrody naukowej Fundacji im. prof. Stanisława Woyke

CZWARTEK - SALA B
 • 13 października 2022 16:50 - 18:20
  Choroby zapalne przewodu pokarmowego - o czym pamiętać i jak diagnozować materiały biopsyjne

  Prowadzący: Andrzej Mróz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka

  16.50-17.20 Zapalenia przełyku - jak rozpoznawać zmiany niezwiązane z refluksem żołądkowo-przełykowym?
  Jakub Grzybowski
  17.20-17.50 Not only celiac disease - differential diagnosis of duodenal biopsies
  Arzu Ensari, Medical University of Ankara
  17.50-18.20 Diagnostyka mikroskopowa nienowotworowych chorób jelita grubego - zapalenia inne niż nieswoiste choroby zapalne jelit
  Andrzej Mróz

CZWARTEK - SALA C
 • 13 października 2022 16.50-18.20
  IT w patomorfologii - część 1

  Prowadzący: Ewa Kaznowska, Piotr Ziółkowski

  16.50-17.05 System for automatic analysis and recognition of histopathological images in prostate cancer
  Zbigniew Antosz
  17.05-17.20 Zastosowanie metod cyfrowych w diagnostyce patomorfologicznej
  M. Stryja, F. Gara, M. Pyzlak, J. Wejman
  17.20-17.35 New IT solution for guided reporting for pathologist diagnosing breast tumors
  Krzysztof Żółtański, Andreas Pohling, Piotr Ziółkowski
  17.35-17.50 Wykorzystanie algorytmu PulmON opartego na konwolucyjnych sieciach neuronowych w różnicowaniu tkanki nowotworowej na przykładzie raka płuca
  Anna Głowacka, Anna Jędruszczak–Głazowska, Marta Kluz, Ewa Kaznowska
  17.50-18.05 A novel device to prevent cancer misdiagnosis in pathology
  Adam Kowalewski

Program naukowy - Dzień II
Program naukowy - Dzień III
SOBOTA - SALA A
 • 15 października 2022 08:00 - 09:00
  Rak Piersi - współpraca specjalistów i zrozumienie pacjenta kluczem do skutecznego leczenia?

  8.00-8.20 Rak piersi - czego lekarz patomorfolog oczekuje od klinicysty?
  Joanna Szpor
  8.20-8.40 Rak piersi - czego lekarz klinicysta oczekuje od patomorfologa?
  Daria Hodorowicz-Zaniewska
  8.40-9.00 Rak piersi - czego pacjent oczekuje od zespołu lekarzy?
  Adrianna Sobol

  Sesja sponsorowana przez firmę ROCHE

 • 15 października 2022 9:00 - 10:30
  Niezapomniany przypadek

  Prowadzący: Joanna Reszeć-Giełażyn

  9.00-9.45 Polipowate zmiany limfoproliferacyjne dwunastnicy
  Dorota Ponikiewska
  9.45-10.30 Czy ypT0 w raku piersi oznacza zawsze brak raka?
  Anna Księżarek, Ewa Chmielik, Jakub Simek, Ewa Stobiecka, Michał Jarząb, Barbara Bobek-Bilewicz

 • 15 października 2022 10:30-10:50
  The importance of fast NGS-based molecular profiling in precision oncology

  Prowadzący: Ilaria Alborelli

  Wykład sponsorowany przez firmę: ThermoFisher

 • 15 października 2022 10:50 - 11:20
  Przerwa kawowa
 • 15 października 2022 11:20 - 12:50
  Zespoły wielodyscyplinarne (Tumor Board): Diagnostyka i postępowanie u chorych z guzem śródpiersia.

  Prowadzący: Małgorzata Szołkowska, Katarzyna Błasińska

  Prezentacja i omówienie przypadków
  Małgorzata Szołkowska, Katarzyna Błasińska, Sebastian Winiarski, Magdalena Knetki-Wróblewska

 • 15 października 2022 12:50 - 13:20
  Przerwa kawowa
 • 15 października 2022 13:20 - 14:50
  Jak zorganizować eksperyment?

  Prowadzący: Anna Szumera-Ciećkiewicz, Piotr Donizy

  13.20-13.35 Wprowadzenie:
  Anna Szumera-Ciećkiewicz
  13.35-13.50 Jak zaplanować eksperyment i jak napisać publikację?
  Anna Szumera-Ciećkiewicz
  13.50-14.05 Jak to policzyć? Lost in translation…czyli kilka słów o rzetelności w nauce
  Bartłomiej Tomasik
  14.05-14.20 Jak modelowo przeprowadzić eksperyment? Uczenie maszynowe i patologia cyfrowa jako narzędzia do oceny prognozy długoterminowej pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej
  Piotr Donizy
  14.20-14.35 Jak zorganizować czas podczas naukowego stażu zagranicznego? Zmieniający się paradygmat w replikacji DNA ssaków
  Marcin Braun
  14.35-14.50 Dyskusja

 • 15 października 2022 14:50
  ZAMKNIĘCIE XXII ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW 2022
SOBOTA - SALA B
 • 15 października 2022 08:00 - 09:00
  Nowotwory układu chłonnego – nadchodzące zmiany w klasyfikacji WHO.

  Prowadzący: Monika Prochorec-Sobieszek, Justyna Szumiło, Dorota Jesionek-Kupnicka, Bogna Ziarkiewicz- Wróblewska

  8.00-8.20 Chłoniaki indoletne z komórek B
  Monika Prochorec-Sobieszek
  8.20-8.40 Chłoniaki agresywne z komórek B
  Dorota Jesionek-Kupnicka
  8.40-9.00 Chłoniaki z komórek T
  Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

 • 15 października 2022 9.00-10.30
  Warsztaty edukacyjne

  9.00-9.45 Mobilne systemy cyfrowej patologii – Ocus 40.
  Krzysztof Borkowski
  9.45-10.30 Mobilne systemy cyfrowej patologii – Ocus 40.
  Szymon Rybka

  Warsztaty sponsorowane przez firmę: Olympus

 • 15 października 2022 10:30 - 11:00
  Przerwa kawowa
 • 15 października 2022 11:00 - 12:30
  Patomorfologia regionu głowy i szyi

  Prowadzący: Ewa Chmielik, Monika Durzyńska

  11.00-11.20 Rola patologa w Wielospecjalistycznej Jednoczasowej Analizie Przypadku Onkologicznego(WJAPO) z zakresu głowy i szyi na podstawie doświadczeń NIO-PIB oddziału w Gliwicach
  Ewa Chmielik
  11.20-11.40 Wyzwania w diagnostyce nowotworów ślinianek w świetle 5 edycji klasyfikacji WHO Nowotworów Głowy i Szyi - starzy znajomi i nowi gracze
  Monika Durzyńska
  11.40-12.00 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy rejonu głowy i szyi - nowotwór o wielu" twarzach"
  Ewa Chmielik, Monika Durzyńska
  12.00-12.20 Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - zasady i problemy oceny ryzyka w materiale pooperacyjnym
  Piotr Paul
  12.20-12.30 Dyskusja

 • 15 października 2022 12:30 - 13:00
  Przerwa kawowa
 • 15 października 2022 13:00 - 14:30
  Dysbioza a choroby wątroby

  Prowadzący: Andrzej Gabriel

  13.00-13.15 Przyczyny dysbiozy i jej następstwa w chorobach wątroby.
  Andrzej Habior
  13.15-13.30 Wpływ dysbiozy jelitowej na układ immunologiczny i aktywność komórek gwiaździstych u chorych z NAFLD
  Andrzej Gabriel
  13.30-13.45 Zaburzenia mikrobioty u chorych na alkoholową chorobę wątroby
  Michał Kukla
  13.45-14.00 Dysbioza , a choroby zapalne i onkologiczne
  Agnieszka Nawrocka-Kunecka
  14.00-14.15 Wpływ zakażenia Covid 19 na przewód pokarmowy i wątrobę. Obserwacje lekarza klinicznego
  Krzysztof Simon
  14.15-14.30 Komórki gwiaździste w neoangiogenezie i włóknieniu, czy wiemy wszystko?
  Andrzej Gabriel

SOBOTA - SALA C
 • 15 października 2022 09:00 - 10:30
  The histologic diagnosis of Castleman disease: what can we improve?

  Prof. Monika Monika Prochorec-Sobieszek, Prof. Markus Tiemann

  Wykład sponsorowany przez firmę: EusaPharma

 • 15 października 2022 11:00 - 12:30
  WARSZTATY 5xP - Postępy w diagnostyce i leczeniu raka z komórek Merkla

  11.00-11.05 Wprowadzenie
  Anna Szumera-Ciećkiewicz
  11.05-11.20 Postępy w obrazie histopatologicznym
  Andrzej Marszałek
  11.20-11.35 Postępy w leczeniu
  Monika Dudzisz-Śledź
  11.35-11.50 Postępy w diagnostyce
  Anna Szumera-Ciećkiewicz
  11.50-12.05 Postępy w diagnostyce przerzutów do węzłów chłonnych
  Piotr Donizy
  12.05-12.25 Postępowa prezentacja przypadków
  Grzegorz Dyduch
  12.25-12.30 Podsumowanie i dyskusja

Program pozamerytoryczny
WYDARZENIA POZAMERYTORYCZNE
 • 13 października 2022 19.30-22.00
  WYKŁAD INAUGURACYJNY / KOKTAJL PO OTWARCIU XXII ZJAZDU PTP - KONCERT: WEHIKUŁ CZASU - MARCIN WOJCIECHOWSKI BAND

  Sala GŁÓWNA

  Wykład inauguracyjny "Między nauką i sztuką. Zaklęty świat kolorów natury" - dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna

  *koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowe ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE.
  *koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
  *finansowanie ze środków organizatora logistycznego: Alfakonferencje S.C.

 • 14 października 2022 20.00-00.00
  UROCZYSTA KOLACJA - RECITAL "WOMAN OF JAZZ"

  Sala IGLICA
  *impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
  *impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE
  *finansowanie ze środków pozyskanych z fee uczestników